Z delom v odvetništvu sem pričela še v času študija, ko sem v letih 2008 - 2010 delala v eni izmed večjih odvetniških pisarn v Ljubljani. To je bil moj prvi stik s praktičnim delom in trenutek, ko sem spoznala, da želim svojo poklicno pot tudi po zaključku šolanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani nadaljevati v odvetništvu.

Leta 2010 sem z odliko »cum laude« zagovarjala svojo diplomsko nalogo ter se kot pripravnica zaposlila pri znani odvetnici v Ljubljani. Hkrati sem opravila sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Potem, ko sem leta 2014 uspešno opravila pravniški državni izpit, sem se kot odvetniška kandidatka najprej zaposlila v odvetniški pisarni v Ljubljani, nato pa v odvetniški pisarni v Kopru. Končno sem se leta 2019, po več kot desetih letih dela v odvetništvu, odločila stopiti na samostojno karierno pot in z odprtjem lastne odvetniške pisarne strankam (tako fizičnim kot pravnim osebam) ponuditi oseben in celovit pristop k obravnavi in reševanju njihovih konkretnih primerov.

Leta 2016 sem zaprisegla kot odvetnica in se zavezala k spoštovanju pravnega reda Republike Slovenije ter k vestnemu, poštenemu in dostojanstvenemu opravljanju odvetniškega poklica. Navedena zaprisega, kakovost opravljanja odvetniških storitev ter najvišja korist in zadovoljstvo strank pa so tudi sicer moje glavno vodilo pri opravljanju tega poklica in zastopanju strank.