Ko stranka meni, da potrebuje pravni nasvet, odvetniško zastopanje ali katerokoli drugo odvetniško storitev, se po predhodnem telefonskem dogovoru naroči na uvodni sestanek, ki je namenjen seznanitvi odvetnice s konkretno zadevo ter prejemu bodisi enkratnega nasveta, bodisi konkretnih navodil, kako v zadevi postopati. Na sestanek se je torej potrebno predhodno naročiti, in sicer preko mobilne tel. št. 031/737-457 ali elektronske pošte andreja.baric@odvetnica-baric.si.

V primeru, da stranka po izvedenem uvodnem sestanku želi nadaljnje zastopanje (zastopanje v sodnih ali upravnih postopkih, sestava ali pregled listin, posredovanje, splošno pravno svetovanje…), odvetnica glede na zahtevnost in vrsto svetovanja oz. postopka stranko seznani s stroški nadaljnjega odvetniškega zastopanja ter z njo na podlagi 15. člena Odvetniške tarife sklene individualni dogovor o višini odvetniške nagrade. V kolikor poseben dogovor ni sklenjen, se opravljene odvetniške storitve zaračunajo v skladu z vsakokrat veljavno Odvetniško tarifo.

S strankami, ki so pravne osebe in imajo kontinuirano potrebo po pravnem svetovanju in zastopanju na različnih pravnih področjih, je možna sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju, bodisi za plačilo v mesečnem pavšalnem znesku, bodisi za plačilo po urni postavki, o čemer se stranka in odvetnica lahko individualno dogovorita.

Ko se odvetnica seznani s konkretno problematiko, lahko svetovanje poteka tudi telefonsko ali preko elektronske pošte, zato osebni obisk v pisarni v nadaljevanju sodelovanja ni vselej potreben.

Mandatno razmerje med odvetnico in stranko temelji na zaupanju in je strogo zaupno. Odvetnica mora mandatno razmerje nasproti tretjim osebam ter organom, pred katerimi zastopa svojo stranko, izkazati s pooblastilom za zastopanje, ki ji ga s podpisom podeli stranka. Obrazec pooblastila je dostopen tukaj: